Όροι χρήσης

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή στον ιστό  (από εδώ και στο εξής "Ιστότοπος") αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστότοπων της Rijk Zwaan όπως ορίζονται παρακάτω. Επίσης, δηλώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. και/ή μία ή περισσότερες θυγατρικές της εταιρείες (από εδώ και στο εξής συνολικά αναφερόμενη ως "Rijk Zwaan"), ως υπεύθυνη ή υπόλογη για πληροφορίες, συστάσεις και/ή συμβουλές που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο της Rijk Zwaan χωρίς την αποδοχή των Γενικών αυτών Όρων και Προϋποθέσεων.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστότοπων της Rijk Zwaan

 

 1. Αυτός ο Ιστότοπος έχει συνταχθεί με κάθε δυνατή επιμέλεια. Παρ’ όλα αυτά ωστόσο παρέχεται χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή επιβολή και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφές ποικιλιών, καλλιεργητικές συμβουλές και/ή τεχνικές συμβουλές -  και όχι μόνο -, που δημοσιεύονται ή αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, είναι πλήρεις και ακριβείς και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο ο χρήστης του Ιστοτόπου μπορεί να θέλει και επίσης χωρίς σιωπηρές εγγυήσεις μη παραβίασης, συμβατότητας ή ασφάλειας. Επιπλέον η Rijk Zwaan δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Ιστοτόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστούν διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστροφικό.
 2. Η Rijk Zwaan, δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από την άμεση ή έμμεση χρήση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων συνεπαγόμενων ζημιών ή απώλεια κέρδους, απώλεια οικονομικής δραστηριότητας και ευκαιρών ή συνεπαγόμενες ζημιές στον εξοπλισμό των υπολογιστών, στο λογισμικό και/ή στα δεδομένα, εκτός και αν πρόκειται για θέμα κακής διαχείρισης εκ προθέσεως ή σοβαρής αμέλειας από πλευράς της Rijk Zwaan..
 3. Η Rijk Zwaan διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση των ιστοτόπων της Rijk Zwaan  οποιαδήποτε στιγμή. H Rijk Zwaan δεν θα είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο για πιθανές συνέπειες τέτoιων αλλαγών. Κανείς εκτός από την Rijk Zwaan δεν έχει την άδεια να τροποποιήσει τον συγκεκριμένο Ιστότοπο.
 4. Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές για άλλους ιστοτόπους. Καθώς η Rijk Zwaan δεν επιβλέπει το περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων, η Rijk Zwaan δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες που προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από ιστοτόπους τρίτων.
 5. Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε ποικιλίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες χώρες. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγεται απόλυτα ότι η Rijk Zwaan επιθυμεί, ή έχει την πρόθεση, να πουλήσει τη συγκεκριμένη ποικιλία στις συγκεκριμένες χώρες.
 6. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο, και το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τον σχεδιασμό του Ιστοτόπου, τα κείμενα, τα γραφικά και όλο το λογισμικό και τους πηγαίους κώδικες που συνδέονται με τον Ιστότοπο) ανήκουν ή έχουν την άδεια της Rijk Zwaan ή χρησιμοποιούνται από την Rijk Zwaan όπως επιτρέπεται από τον νόμο. Κανένα από τα περιεχόμενα δεν μπορεί να ληφθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Rijk Zwaan. Αυτό αποκλείει τη λήψη, την αντιγραφή και/ή την εκτύπωση σελίδων της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική, μη εμπορική οικιακή χρήση.
 7. Ο ίδιος ο χρήστης αυτού του Ιστοτόπου είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιείται ή/και καθίσταται διαθέσιμη μέσω του Ιστοτόπου (εάν υπάρχει τέτοια). Όταν συμβαίνει αυτό, ο χρήστης αυτού του Ιστότοπου εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να κοινοποιεί και/ή να καθιστά διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες μέσω αυτού του Ιστότοπου και ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι:
 • ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές
 • κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών ή (πνευματικής ιδιοκτησίας) δικαιωμάτων τρίτων
 • επιβλαβείς, απειλητικές, δυσφημιστικές, εκφοβιστικές, ρατσιστικές ή προσβλητικές
 • επιβλαβείς για πρόσωπα ή περιουσίες και/ή
 • δεν διακόπτουν την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο.

      και ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Rijk Zwaan έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων από τρίτα μέρη σχετικά με αυτό.

 8. Η Rijk Zwaan μπορεί να συλλέγει πληροφορίες που κοινοποιούνται και/ή διατίθενται από τους χρήστες του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις καλλιέργειες. Εάν και μέχρι στιγμής αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα χρηστών, σημειώνουμε ότι η Rijk Zwaan αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην πολιτική απορρήτου της Rijk Zwaan, όπως τροποποιείται κατά καιρούς.

9. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστοτόπων της Rijk Zwaan υπόκεινται στους νόμους της Ολλανδίας. Όλες οι διαφωνίες θα διευθετούνται από το Δικαστήριο της Χάγης στην Ολλανδία. Παρ’ όλα αυτά, η Rijk Zwaan διατηρεί το δικαίωμα να επιδώσει κλήση στον χρήστη του Ιστοτόπου για να εμφανιστεί στο δικαστήριο της χώρας όπου ο τελευταίος έχει την έδρα του ή όπου ο χρήστης έχει πραγματική και αποτελεσματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστοτόπων της Rijk Zwaan, έκδοση 25 Ιανουαρίου 2022

Η αυθεντική έκδοση στα Αγγλικά είναι και η επικρατέστερη έκδοση (www.rijkzwaan.com)