Ασφαλής χρήση του σπόρου με επικάλυψη

Με τη χρήση σπόρων με επικάλυψη πρέπει να τηρείτε προφυλάξεις για τη δική σας ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προφυλάξεις.

Γενικά: Μην χρησιμοποιείτε σπόρους με επικάλυψη για ανθρώπινη κατανάλωση ή ως ζωοτροφή ή για περαιτέρω επεξεργασία. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, οικόσιτα και άγρια ζώα. Να χρησιμοποιείτε τις συσκευασίες των σπόρων με προσοχή. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και την αναπνευστική οδό και φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια χειρισμού του σπόρου και καθαρισμού του εξοπλισμού. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη δουλειά. Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε επιφανειακά ύδατα με σπόρους με επικάλυψη.

Πριν τη σπορά
Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους και κατά τη διάρκεια του γεμίσματος και αδειάσματος της μηχανής, αποφύγετε την επαφή με τη σκόνη. Μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή.Μην επενδύετε ήδη σπόρους με επικάλυψη με πρόσθετα προϊόντα.

Κατά τη σπορά σε εξωτερικούς χώρους
Όταν χρησιμοποιείτε πεπιεσμένη μηχανή γεώτρησης, η σκόνη από τους σπόρους με επικάλυψη πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής. Σπέρνετε με τον συνιστώμενο ρυθμό σποράς. Για την προστασία πτηνών και θηλαστικών, οι σπόροι με επικάλυψη πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος στο κατάλληλο βάθος σποράς, και ειδικότερα στο τέλος των σειρών και στις γωνίες του αγρού.

Μετά τη σπορά
Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα σπόρων με επικάλυψη στο περιβάλλον. Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των σπόρων με επικάλυψη επιστρέφονται στα αρχικά σακιά. και μην χρησιμοποιείτε ξανά κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.

 

Euroseeds

Αυτές οι προφυλάξεις ορίζονται και από την Euroseeds, www.euroseeds.eu

Πληροφορίες σε άλλες γλώσσες

Για πληροφορίες σε άλλες γλώσσες, κατεβάστε το παρακάτω pdf.

Πληροφορίες για ασφαλή χρήση σε άλλες γλώσσες