Αποποίηση ευθύνης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοτόπου του Rijk Zwaan

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε του Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοτόπου του Rijk Zwaan ως ορίζονται παρακάτω. Επίσης, δηλώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. και/ή μία ή περισσότερες θυγατρικές της εταιρείες (από εδώ και στο εξής συνολικά αναφερόμενη ως Rijk Zwaan), ως υπεύθυνη ή υπόλογη για πληροφορίες, συστάσεις και/ή συμβουλές που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Rijk Zwaan χωρίς την αποδοχή των γενικών αυτών όρων και προϋποθέσεων.

  1. Αυτός ο ιστότοπος του Rijk Zwaan έχει συνταχθεί με κάθε δυνατή επιμέλεια. Παρ’ όλα αυτά ο Rijk Zwaan δεν εκφράζει ή δεν υπονοεί απόλυτα την εγγύηση ότι οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφές ποικιλιών και καλλιεργητικές συμβουλές -  και όχι μόνο -, που περιέχονται ή αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις και ακριβείς και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο ο χρήστης του ιστοτόπου μπορεί να θέλει. Ο Rijk Zwaan, ως εκ τούτου, δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από την άμεση ή έμμεση χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου, περιλαμβανομένων συνεπαγόμενων ζημιών ή απώλεια κέρδους, εκτός και αν πρόκειται για θέμα κακής διαχείρισης εκ προθέσεως ή σοβαρής αμέλειας από πλευράς του Rijk Zwaan. Επιπλέον, ο Rijk Zwaan δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου.
  2. Ο Rijk Zwaan διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, περιλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση του ιστοτόπου, οποιαδήποτε στιγμή. Ο Rijk Zwaan δεν θα είναι υπεύθυνος με οποιοδήποτε τρόπο για πιθανές συνέπειες τέτoιων αλλαγών. Κανείς εκτός από τον Rijk Zwaan δεν έχει την άδεια να τροποποιήσει το συγκεκριμένο ιστότοπο.
  3. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές για άλλους ιστοτόπους. Καθώς ο Rijk Zwaan δεν επιβλέπει το περιεχόμενο ιστοτόπων από τρίτους, ο Rijk Zwaan δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες που προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από ιστοτόπους τρίτων.
  4. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει αναφορές για ποικιλίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες χώρες. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγεται απόλυτα ότι ο Rijk Zwaan επιθυμεί, ή έχει την πρόθεση, να πουλήσει τη συγκεκριμένη ποικιλία στις συγκεκριμένες χώρες.
  5. Ο Rijk Zwaan δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος με οποιοδήποτε τρόπο για άμεση ή επακόλουθη ζημιά σε λογισμικό ή hardware υπολογιστή που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ιστοτόπου.
  6. Όλες οι πληροφορίες και το οπτικό υλικό του ιστοτόπου προστατεύονται από τη νομοθεσία προς όφελος του Rijk Zwaan, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. Κανένα μέρος των περιεχομένων του ιστοτόπου δε μπορεί να αναπαραχθεί και/ή να αναδημοσιευθεί με μέσα εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής, ψηφιακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξεργασία, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Rijk Zwaan.
  7. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοτόπου του Rijk Zwaan υπόκεινται στους νόμους της Ολλανδίας. Όλες οι διαφωνίες θα διευθετούνται από το Δικαστήριο της Χάγης (NL). Παρ’ όλα αυτά ο Rijk Zwaan διατηρεί το δικαίωμα να κλητεύσει το χρήστη του ιστοτόπου του Rijk Zwaan σε δίκη σε δικαστήριο της χώρας που η τελευταία διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο, ή όπου ο χρήστης έχει ενεργή εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Η αυθεντική έκδοση στα Αγγλικά είναι και η επικρατέστερη έκδοση (www.rijkzwaan.com)