02 Ιουλίου 2018

Κατονομασία νέων επίσημων φυλών περονόσπορου στο μαρούλι, Bl:34EU & Bl:35EU

Με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2018 το International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) έχει κατονομάσει δύο επίσημες φυλές του περονόσπορου στο μαρούλι, τη Bl:34EU και τη Bl:35EU.

Δύο επίσημα γένη

Αυτές οι δύο φυλές του περονόσπορου παθογόνου στο μαρούλι (Bremia lactucae, Bl) έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια. Η Bl:34EU αναγνωρίστηκε πρώτα στο Βέλγιο το 2015 και από τότε έχει εντοπιστεί σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Η Bl:35EU αναγνωρίστηκε πρώτα στη Γαλλία το 2015 και από τότε έχει εντοπιστεί στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. 

IBEB

Το International Bremia Evaluation Board (IBEB) είναι μία συνδεδεμένη πρωτοβουλία των εταιρειών υβριδισμού μαρουλιού των ΗΠΑ, της Γαλλία και της Ολλανδίας, του  Πανεπιστημίου California-Davis, της Dutch inspection service (Naktuinbouw) και του Γαλλικού National Seed Station (GEVES). Η αποστολή του IBEB είναι να αναγνωρίσει νέες φυλές του Bremia lactucae που προκαλούν μία σημαντική απειλή στην Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή βιομηχανία και προωθούν τη χρήση των τυποποιημένων ονομάτων φυλής στις επικοινωνίες με τους παραγωγούς. Η αναγνώριση της φυλής και η κατονομασία γίνεται από τοπικές επιτροπές του IBEB σε κάθε ήπειρο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του ISF.

Ενοποιημένη Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το πρόγραμμα μαρουλιού της Rijk Zwaan έχει ένα εύρος από ποικιλίες ανθεκτικές στις Bl:34EU και Bl:35EU, άλλα επίσημα γένη, και σε πολλές περιπτώσεις σε άλλες τοπικές φυλές που έχουν απομονωθεί. Για τις τελευταίες πληροφορίες στην ποικιλιακή απόδοση και στον περονόσπορο, συνιστούμε στους παραγωγούς να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς τους εκπροσώπους. 

Η Rijk Zwaan υποστηρίζει μία ενoποιημένη προσέγγιση για τον έλεγχο της ασθένειας. Οι ποικιλίες με ανθεκτικότητες είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής αλλά εκπρόσωποι της προστασίας της καλλιέργειας και μέτρα υγιεινής είναι επίσης σημαντικά για να βοηθήσουν στην αποτροπή της ανάπτυξης των νέων φυλών περονόσπορου. Κατάλληλες πρακτικές υγιεινής, όπως η αφαίρεση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας των προσβεβλημένων φυτών, θα μειώσουν την εξάπλωση του περονόσπορου στις καλλιέργειες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Bl:34EU και Bl:35EU, παρακαλώ δείτε την επίσημη ανακοίνωση τύπου ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο. 

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου της Plantum