02 Ιουλίου 2019

Κατονομασία νέας επίσημης φυλής περονόσπορου στο μαρούλι

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019 το International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) έχει κατονομάσει μία επίσημη φυλή του περονόσπορου στο μαρούλι, τη Bl:36EU.

Νέα επίσημα γένη

Αυτή η νέα φυλή του περονόσπορου παθογόνου στο μαρούλι (Bremia lactucae, Bl) έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια. Η Bl:36EU ανακαλύφτηκε πρώτα στη Γερμανία το 2016 και πρόσφατα βρέθηκε και αλλού στην Ευρώπη (Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία και Σκανδιναβία).

IBEB

Το International Bremia Evaluation Board (IBEB) είναι μία συνδεδεμένη πρωτοβουλία των εταιρειών υβριδισμού μαρουλιού των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, του  Πανεπιστημίου California-Davis, της Dutch inspection service (Naktuinbouw) και του Γαλλικού National Seed Station (GEVES). Η αποστολή του IBEB είναι να αναγνωρίσει νέες φυλές του Bremia lactucae που προκαλούν μία σημαντική απειλή στην Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή βιομηχανία μαρουλιού και προωθούν τη χρήση των τυποποιημένων ονομάτων φυλής στις επικοινωνίες με τους παραγωγούς.

Η αναγνώριση της φυλής και η κατονομασία γίνεται από τοπικές επιτροπές του IBEB συγκεκριμένες σε κάθε ήπειρο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του ISF.

Διαχείριση του περονόσπορου

Το πρόγραμμα μαρουλιού της Rijk Zwaan έχει ένα εύρος από ποικιλίες ανθεκτικές στην Bl:36EU, άλλα επίσημα γένη, και σε πολλές περιπτώσεις σε άλλες τοπικές φυλές που έχουν απομονωθεί. Για τις τελευταίες πληροφορίες στην ποικιλιακή απόδοση και στον περονόσπορο, συνιστούμε στους παραγωγούς να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς τους αντιπροσώπους. 

Η Rijk Zwaan υποστηρίζει μία ενoποιημένη προσέγγιση για τον έλεγχο της ασθένειας. Οι ποικιλίες με ανθεκτικότητες είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής αλλά εκπρόσωποι της προστασίας της καλλιέργειας και μέτρα υγιεινής είναι επίσης σημαντικά για να βοηθήσουν στην αποτροπή της ανάπτυξης των νέων φυλών περονόσπορου. Κατάλληλες πρακτικές υγιεινής, όπως η αφαίρεση των υπολειμμάτων και των προσβεβλημένων φυτών, θα μειώσουν την εξάπλωση του περονόσπορου στις καλλιέργειες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bl:36EU, παρακαλώ δείτε την επίσημη ανακοίνωση τύπου ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο. 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου της Plantum