30 Ιουνίου 2017

Η Rijk Zwaan ενώνει τις δυνάμεις της σε μία νέα κοινοπραξία Έρευνας και Ανάπτυξης

Η Rijk Zwaan θα μπορεί να επεκτείνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες σαν ένας από τους εταίρους του Crops of the Future Collaborative. Αυτή η νέα δημόσια – ιδιωτική κοινοπραξία συγκλήθηκε από τον Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας και Τροφίμων (FFAR, εγκατεστημένος στις ΗΠΑ) και ένα από τα σημεία προσοχής της είναι η έρευνα πάνω στα φυλλώδη λαχανικά.

Επιστημονική κατανόηση των γονιδίων και των χαρακτηριστικών

Πέρα από τον FFAR και την Rijk Zwaan, τα ιδρυτικά μέλη του Crops of the Future Collaborative είναι οι εταιρείες Bayer, Biogemma, KWS, Precision PlantSciences και CIMMYT. Φέρνοντας κοντά αυτές τις πρωτοπόρες εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς, τα μέλη της κοινοπραξίας θα αξιοποιήσουν καλύτερα τις γνώσεις τους, τις δυνατότητές τους και τις οικονομικές τους πηγές. Αυτό θα επεκτείνει την επιστημονική τους κατανόηση ως προς τα γονίδια και τα στοιχεία που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι καλλιέργειες για να προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Αυτή η κοινοπραξία θα υποκινήσει νέα, στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Η αρχική δέσμευση του FFAR για τις δραστηριότητες αυτής της κοινοπραξίας είναι 10 εκατομμύρια δολάρια. Τα συμμετέχοντα μέλη στο πρόγραμμα θα παρέχουν μία οικονομική συνεισφορά καθώς και μία σε είδος. Δίπλα στα φυλλώδη λαχανικά, η κοινοπραξία θα εστιάσει ερευνητικά αρχικά και στο καλαμπόκι, το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

Συνδυάζοντας δυνάμεις

Η Rijk Zwaan είναι περήφανη που είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη. «Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε ενεργά στην παγκόσμια παροχή τροφίμων και να ωθήσουμε την κατανάλωση λαχανικών. Με το να γίνουμε μέλος του Crops of the Future Collaborative, με τα φυλλώδη λαχανικά σαν μία από τις επιλεγμένες καλλιέργειες, μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτή την αποστολή», λέει ο Kees Reinink, Managing Director του Rijk Zwaan. «Το να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας με τα άλλα μέλη της Έρευνας και Ανάπτυξης, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας. Μαζί, μπορούμε να επιταχύνουμε περαιτέρω ανάπτυξη για καλύτερα λαχανικά.»

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την κοινοπραξία των καλλιεργειών του μέλλοντος.

Η ιστορία του Richard

«Δημιουργώντας συνεργασία εντός του ερευνητικού κλάδου»

Read this story