Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σπόρων (ISF)

Ο Marco van Leeuwen συνοψίζει τον αντίκτυπο και τις ευκαιρίες από τον COVID-19

Η επιδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.Παρόλο που οι δραστηριότητες στον τομέα της γεωργίας και του σπόρου έχουν εξαιρεθεί γενικά από περιοριστικά μέτρα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιος θα είναι ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος. Ο σπόρος είναι θεμελιώδες στοιχείο της προστασίας της επισιτιστικής ασφάλειας. Ο Marco van Leeuwen (Διοικητικό Συμβούλιο της Rijk Zwaan) συνοψίζει τον αντίκτυπο και τις ευκαιρίες του COVID-19 κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σπόρων (ISF).