Μαζί μπορούμε περισσότερα

Η ιστορία του Αντώνη Βεζύρογλου

Θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να αυξήσουμε την κατανάλωση λαχανικών στην Ελλάδα, μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία μας σε νέους παραγωγούς.