Μαζί μπορούμε περισσότερα

Η ιστορία για την εταιρεία Γεωργική Ανάπτυξη

Θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να αυξήσουμε την κατανάλωση λαχανικών στην Ελλάδα, μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία μας σε νέους παραγωγούς.