Πίσω

Παραγωγή και βιωσιμότητα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, ασκώντας σημαντική πίεση στην παραγωγή τροφίμων. Δεδομένου ότι υπάρχουν όρια στην ποσότητα της διαθέσιμης γης, η απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο πρέπει να βελτιωθεί. Για να ελαχιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη ζημιά στο έδαφος, είναι απαραίτητο να μειωθεί η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα συνεχίζει να αυξάνεται και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για εποχιακά λαχανικά και "ντόπια" προϊόντα.

Τοπικές ποικιλίες
Συμβάλλουμε σημαντικά στη βελτίωση της αειφόρου παραγωγής λαχανικών, όπως η ανάπτυξη τοπικών ποικιλιών και η αύξηση της απόδοσης ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι ανθεκτικότητεςς σε ασθένειες επιτρέπουν στους παραγωγούς να μειώσουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παίζουμε επίσης ρόλο στην ανάπτυξη τεχνικών βιώσιμων καλλιεργειών και προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών για βιολογική ή υδροπονική παραγωγή.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας