Περιγραφή

Υβρίδιο τομάτας beef με πιο μέτριο μέγεθος 200 gr και στρογγυλό καρπό. Ζωηρό φυτό με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο ριζικό σύστημα σε ασθένειες εδάφους. Πολύ καλή διατηρησιμότητα καρπού και υψηλή καρπόδεση την περίοδο του καλοκαιριού. Ιδανική για συσκευασίες που απαιτούν μικρότερα μεγέθη και πολύ καλή ομοιομορφία.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 TSWV