Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας τύπου coctail plum για συγκομιδή σε τσαμπί.
•Ιδανικό για καλλιέργειες σε υδροπονία και με θέρμανση.
•Ομοιόμορφα τσαμπιά και πολύ καλή γεύση.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj