Περιγραφή

Υβρίδιο τομάτας μεγαλόκαρπης, με πολύ καλό χρώμα και μηλοειδές σχήμα καρπού. Φυτό αραιόφυλλο με πολύ καλή καρπόδεση και συνέχεια στην παραγωγή. Πλήρης σε ανθεκτικότητες και με μεγάλη διατηρησιμότητα του καρπού. Μεταφυτεύσεις άνοιξη και καλοκαίρι.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj