Περιγραφή

•Ιδανικό υβρίδιο τομάτας beef για μεταφυτεύσεις την άνοιξη σε υπαίθριες καλλιέργειες αλλά και σε διχτυοκήπια λόγω της υψηλής ανεκτικότητας στις δύο ιώσεις, του αλευρώδη και του θρίπα (TYLCV, TSWV).
•Φυτό ζωηρό με πολύ καλή κάλυψη των καρπών από τα φύλλα.
•Καρπός με μέσο βάρος 250-300 gr με καλό χρώμα και ελκυστική γεύση.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj