Περιγραφή

•Η μεγαλόκαρπη τομάτα της πρώιμης φύτευσης την άνοιξη για γρήγορη συγκομιδή με μεγάλους καρπούς 270-320 gr.
•Φυτό compact με κοντά μεσογονάτια.
•Πολύ καλή καρπόδεση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες νωρίς την άνοιξη.
•Χωρίς κοτσάνι εσωτερικά και καλό χρώμα ομοιόμορφο εξωτερικά.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV