Περιγραφή

•Η μεγαλόκαρπη τομάτα της πρώιμης φύτευσης την άνοιξη για γρήγορη συγκομιδή με μεγάλους καρπούς 270-320 gr
•Φυτό compact με κοντά μεσογονάτια
•Πολύ καλή καρπόδεση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες νωρίς την άνοιξη
•Χωρίς κοτσάνι εσωτερικά και καλό χρώμα ομοιόμορφο εξωτερικά

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 TSWV