Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία snack με σχήμα καρπού blocky.
•Μέσο μέγεθος καρπού 20 gr για συγκομιδή ένα ένα ή τσαμπί.
•Διατηρεί το σχήμα του καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
•Ιδανικό για καλλιέργεια σε υδροπονία.
•Εξαιρετική γεύση με μέσα επίπεδα brix 9.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0 Sbl