Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία snack με σχήμα καρπού blocky
•Μέσο μέγεθος καρπού 20 gr για συγκομιδή ένα ένα ή τσαμπί
•Διατηρεί το σχήμα του καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
•Ιδανικό για καλλιέργεια σε υδροπονία
•Εξαιρετική γεύση με μέσα επίπεδα brix 9

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0 Sbl