Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας με εξαιρετική διατηρησιμότητα καρπού και με πολύ καλή καρπόδεση
•Βαθύ κόκκινο χρώμα
•Χωρίς κοτσάνι εσωτερικά
•Ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj