Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj