Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0