Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1 Sbl/Ma/Mi/Mj