Περιγραφή

•Υβρίδιο ροζ τομάτας με μέτριο μέγεθος καρπού, 220-250 gr
•Πολύ γρήγορη συγκομιδή
•Ομοιόμορφα μεγέθη και άριστη διατηρησιμότητα καρπού

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj