Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας τύπου Cuor di Bue με πάρα πολύ καλή γεύση.
•Ιδανική περίοδος φύτευσης άνοιξη - καλοκαίρι.
•Καλή καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
•Συγκομιδή καρπού στο αρχικό στάδιο αλλαγής χρώματος από πράσινο σε κόκκινο.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0