Περιγραφή

•Φυτό με σκουροπράσινο χρώμα, καλή καρπόδεση σε δύσκολες συνθήκες και ισορροπημένη ανάπτυξη
•Ομοιόμορφο σχήμα τσαμπί με πολύ καλό κόκκινο χρώμα καρπού
•Ιδανικό για καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα
•Διατηρησιμότητα καρπών και ανθεκτικότητα στην ίωση που μεταδίδεται με τον αλευρώδη TYLCV

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj