Περιγραφή

Τομάτα στην κατηγορία τσαμπί με σχήμα καρπού στρόγγυλο και με μέσο βάρος καρπού 110-125 gr. Ζωηρό φυτό με πολύ καρπόδεση και πολύ καλό ριζικό σύστημα. Πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα καρπού, ανήκει στην κατηγορία long shelf life.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj