Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-2/Va:0/Vd:0/Si Sbl/Ma/Mi/Mj