Περιγραφή

Τομάτα τσαμπί με πολύ πρώιμη παραγωγή. Ιδανική για συγκομιδή ολόκληρου του σταυρού. Ομοιόμορφη ωρίμανση και εξαιρετική γεύση. Βάρος καρπού 150 -180 gr.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0