Περιγραφή

•Τομάτα τσαμπί με πολύ πρώιμη παραγωγή.
•Ιδανική για συγκομιδή ολόκληρου του σταυρού.
•Ομοιόμορφη ωρίμανση και εξαιρετική γεύση.
•Βάρος καρπού 150 -180 gr.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0