Περιγραφή

•Τομάτα τσαμπί με πολύ πρώιμη παραγωγή
•Ιδανική για συγκομιδή ολόκληρου του σταυρού
•Ομοιόμορφη ωρίμανση και εξαιρετική γεύση
•Βάρος καρπού 150 -180 gr

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0