Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας με σχήμα καρπού blocky και μέσο βάρος 40-50 gr.
•Κορυφαίο προϊόν για τη μαγειρική εξαιτίας του πολύ ιδιόμορφου σχήματός του.
•Ζωηρό φυτό με συγκομιδή καρπού σε τσαμπί αλλά και μία μία.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0/Si