Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία specialty.
•Ιδανικό λόγω σχήματος και χρώματος στα μείγματα μικρόκαρπων ποικιλιών.
•Πολύ καλή γεύση και μοναδικό χρώμα καρπού.
•Μέσο βάρος καρπού 11-20 gr.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0