Περιγραφή

•Νέα τομάτα ροζ μεγαλόκαρπη με εξαιρετική γεύση
•Πολύ παραγωγικό και εύρωστο φυτό
•Καλή καρπόδεση και ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών
•Ανθεκτική στην ίωση TYLCV

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj