Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας ροζ μεγαλόκαρπης
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση
•Εξαιρετική γεύση αλλά και καλή διατηρησιμότητα για την κατηγορία της

Ανθεκτικότητες

Va:0/Vd:0/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 TSWV