Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας ροζ μεγαλόκαρπης
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες
•Μπορεί να καλλιεργηθεί και υπαίθρια
•Εξαιρετική γεύση αλλά και καλή διατηρησιμότητα για την κατηγορία της

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 TSWV