Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας ροζ μεγαλόκαρπης.
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση.
•Εξαιρετική γεύση αλλά και καλή διατηρησιμότητα για την κατηγορία της.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV