Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας cherry σε τσαμπί με μέσο βάρος καρπού 15-18 gr
•Πολύ καλή διατηρησιμότητα και μεγάλη αντοχή στο cracking
•Πολύ καλή γεύση
•Ιδανικό για παραγωγή όλο το χρόνο με πολύ ανθεκτικό ριζικό σύστημα στις ασθένειες του εδάφους

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj