Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας beef με κοντά μεσογονάτια και πολύ καλή καρπόδεση σε δύσκολες συνθήκες
•Ιδανική περίοδος καλλιέργειας νωρίς την άνοιξη λόγω της πολύ πρώιμης συγκομιδής
•Πολύ καλή γεύση καρπού

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj