Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία specialty.
•Σχήμα καρπού plum με κίτρινο χρώμα.
•Την καλύτερη γεύση και διατηρησιμότητα στην κατηγορία.
•Ζωηρό φυτό με υψηλή παραγωγή και ομοιόμορφους καρπούς.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0/For