Περιγραφή

•Νέο υβρίδιο τομάτας τύπου βελανίδι
•Πολύ παραγωγικό υβρίδιο
•Χωρίς πράσινη ράχη
•Πολύ καλή γεύση και χρώμα
•Για φυτεύσεις όλο τον χρόνο και με δυνατότητα συγκομιδής και ως τσαμπί
•Ανεκτικό στη ίωση TYLCV

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj