Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας τύπου mini-San Marzano με μέσο μέγεθος καρπού 15-20 gr.
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση.
•Με το ιδιαίτερο σχήμα του και την ομοιομορφία του, σε συνδυασμό με την καλή γεύση, προσφέρει πλεονεκτήματα στον τομέα της λιανικής.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0 Ma/Mi/Mj