Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας cherry με πολλαπλά τσαμπιά.
•Συγκομιδή μεμονωμένων καρπών.
•Με άριστη διατηρησιμότητα και μέσο βάρος καρπών 15-20 gr.
•Ανεκτικό στην ίωση του αλυερώδη (TYLCV)

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2 TYLCV/Ma/Mi/Mj