Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας τσαμπί με μέσο βάρος καρπού 130-150 gr
•Φυτό compact με κοντά μεσογονάτια
•Πρώιμη συγκομιδή και πολύ καλό χρώμα

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj