Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας με καρπούς στην κατηγορία San Marzano.
•Ομοιόμορφο πορτοκαλί χρώμα με πάρα πολύ καλή γεύση.
•Υψηλή παραγωγή και ομοιόμορφο σχήμα καρπών καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Ανθεκτικότητες

For/ToMV:0-2/Fol:0 Ma/Mi/Mj