Περιγραφή

•Τομάτα ροζ μεγαλόκαρπη με μέσο βάρος καρπού 300 gr.
•Φυτό compact με κοντά μεσογονάτια και πολύ καλή κάλυψη των καρπών από τα φύλλα.
•Εξαιρετική γεύση και με το κλασικό χρώμα της κατηγορίας αυτής.
•Δυνατότητα υπαίθριας καλλιέργειας.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0