Περιγραφή

•Νέο υβρίδιο τομάτας τύπου βελανίδι
•Πολύ παραγωγικό υβρίδιο
•Χωρίς πράσινη ράχη
•Πολύ καλή γεύση και χρώμα
•Πολύ ζωηρό φυτό με την πιο γρήγορη συγκομιδή τη διάρκεια του χειμώνα
•Ανεκτικό στη ίωση TYLCV

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0/Sbl TYLCV/Ma/Mi/Mj