Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας beef με μεγάλο μέγεθος, 300 gr.
•Πολύ καλή γεύση καρπού.
•Πολύχωρη εσωτερικά.
•Ιδανική και για υπαίθρια καλλιέργεια σε περιοχές με υψόμετρο.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj