Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας cherry με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε brix
•Φυτό ιδανικό για συγκομιδή καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα
•Συγκομιδή μία μία αλλά και ολόκληρο τσαμπί

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj