Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας cherry με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε brix
•Φυτό ιδανικό για συγκομιδή καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα
•Συγκομιδή μία μία αλλά και ολόκληρο τσαμπί

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E Ma/Mi/Mj