Περιγραφή

Νέα τομάτα τύπου cocktail με πολύ καλές ανθεκτικότητες και καλή γεύση. Ιδανική για τσαμπί και με μέσο βάρος καρπού 35-40 gr.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj