Περιγραφή

•Tομάτα τύπου cocktail με πολύ καλές ανεκτικότητες και καλή γεύση.
•Ιδανική για τσαμπί.
•Mέσο βάρος καρπού 35-40 gr.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/On (now Pn)/Ma/Mi/Mj