Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας coctail για καλλιέργεια με θέρμανση.
•Ιδανική για μεγάλους κύκλους καλλιέργειας.
•Μέσο βάρος καρπού 40-45 gr και ομοιόμορφα τσαμπιά.

Ανθεκτικότητες

For/Va:0/Vd:0/Si/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 On (ex Ol)