Περιγραφή

•Τομάτα μεγαλόκαρπη με μέσο βάρος καρπού 300 gr
•Φυτό αραιόφυλλο και ζωηρό, ιδανικό για καλλιέργεια την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού
•Σχήμα καρπού μηλοειδές, με ομοιόμορφο χρωματισμό και πολύ καλή διατηρησιμότητα

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj