Περιγραφή

•Τομάτα στην κατηγορία τσαμπί με σχήμα καρπού οβάλ και με μέσο βάρος καρπού 110-130 gr
•Ζωηρό φυτό με πολύ καρπόδεση και πολύ καλό ριζικό σύστημα
•Πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα καρπού, ανήκει στην κατηγορία long shelf life
•Ιδανική για φυτεύσεις καθόλη τη διάρκεια του χρόνου

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV