Περιγραφή

•Υβρίδιο μεγαλόκαρπης τομάτας
•Φυτό ζωηρό με καλό ριζικό σύστημα και εύκολη διαχείριση
•Καρπός με καλό μέγεθος όλες τις περιόδους και έντονο
κόκκινο χρώμα
•Ιδανική για φυτεύσεις άνοιξη και καλοκαίρι

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj