Περιγραφή

Νεός τύπος Kale με καινοτομία στον τρόπο ανάπτυξης και την προοπτική στην κατανάλωση (45 εώς 75 μέρες)
Σκουροπράσινο kale με χαμηλό σημείο ανάπτυξης πλάγιων, με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη συγκομιδή. Φυτό ζωηρό με ανάπτυξη τρυφερών φύλλων μήκους έως 35 cm που συγκομίζονται σε νεαρό στάδιο.
Με την εξαιρετική ικανότητα δημιουργίας νέων φύλλων, είναι δυνατή και τρίτη συγκομιδή (αλλά ιδανικό και για μηχανική συγκομιδή). Οι δυνατότητες στην αγορά είναι πολλές: ματσάκια για φρέσκια αγορά, υδροπονική καλλιέργεια και συγκομιδή νεαρών φύλλων, μηχανική συγκομιδή για κατεψυγμένο ή φρέσκο προιόν. Προσφέρει πολλές καινοτόμες λύσεις για την παγκόσμια αγορά Kale. Μπορεί να καλλιεργηθεί όλο τον χρόνο με απευθείας σπορά ή με μεταφύτευση σποροφύτων, ανάλογα τον κύκλο καλλιέργειας και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.
•Προτεινόμενη πυκνότητα από 6.000 έως 12.000 φυτά το στρέμμα
•Γρήγορος κύκλος για την αγορά φρέσκου προιόντος
•Μοναδικό χρώμα, μέγεθος και τρυφερότητα φύλλου