Περιγραφή

•Δυνατό φυτό με καλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες
•Μεγάλη ομοιομορφία και υψηλής ποιότητας καρποί
•Κατάλληλο για καλλιέργεια σε τούνελ το φθινόπωρο
•Συνεχόμενη απόδοση σε όλη τη διάρκεια της συγκομιδής

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV