Περιγραφή

•Γρήγορη ανάπτυξη και πρώιμη συγκομιδή
•Πολύ λευκό και ομοιόμορφο σχήμα
•Μεγάλη διατηρησιμότητα
•Ιδανική περίοδος συγκομιδής Οκτώβριο - Νοέμβριο